پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت

پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت

دانلود پرسشنامه استاندارد ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت محقق ساخته

مشخصات فایل

تعداد صفحات 10
حجم 178 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

در تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. بخش اول پرسشنامه شامل 5 سؤال است که در مورد اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها می باشد. سؤال اول در مورد سن افراد با مقیاس نسبی، سوال دوم در مورد مقطع تحصیلی افراد با مقیاس رتبه ای، سوال سوم نام محله افراد با مقیاس اسمی، سؤال چهارم تعداد افراد خانواده هر نفر با مقیاس رتبه ای و در سؤال پنجم، اعضایی از خانواده که ورزش  می کنند با مقیاس اسمی اندازه گیری می شوند.

 

 

 

سؤالات 6 و 7 پرسشنامه، میزان فعالیت ورزشی (تعداد روز ها و ساعات) آزمودنی ها در یک ماه گذشته را با مقیاس رتبه ای اندازه گیری می کند. با توجه به امتیازات کسب شده از سؤالات 6 و 7 پرسشنامه، آزمودنی ها به دو گروه فعال و غیر فعال تبدیل شدند. این تقسیم بندی به این صورت انجام گرفت: افرادی که موارد (الف)و (ب) از سؤال 6 و مورد (الف) از سؤال 7 را انتخاب کردند، غیر فعال و کسانی که موارد (پ) و (ت) و(ث) از سوال 6 و موارد (ب) و (ج) و (د) از سؤال 7 را انتخاب کردند،  فعال محسوب می شدند. سؤالات 8 و 9 پرسشنامه، میزان حمایت والدین و دوستان از فرد برای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت را شامل می شود. هر کدام از متغیرهای حمایت والدین و حمایت دوستان شامل سه خرده مقیاس می باشند. خرده مقیاس حمایت عاطفی شامل سؤال های  4 ، 7 ، 8 ، 13  و خرده مقیاس حمایت اطلاعاتی شامل سؤال های  2 ، 3 ، 6 ، 11 ، 12 وخرده مقیاس حمایت ابزاری (مادی) شامل سؤال های  1 ، 5 ، 9 ، 10  می باشند. این سؤالات بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت (بیشتر مواقع، اغلب، گهگاهی، به ندرت، هیچ وقت) مورد ارزیابی واقع شدند. گویه های سؤالات 7 و 8  به صورت معکوس نمره گذاری شدند.

 

 

 

 

 

پايايي و روايي ابزار اندازه گيري
پايايي پرسشنامه ها از طريق همساني دورني (آلفاي كرونباخ) ‌اندازه گيري شده است. متغیر حمایت والدین با  13 سوال دارای پایایی 78/0 و خرده مقیاس های حمایت عاطفی والدین، حمایت اطلاعاتی والدین و حمایت ابزاری والدین به ترتیب دارای پایایی 88/0 ،  69/0 و 83/0  می باشند. متغیر حمایت دوستان نیز با  13 سؤال دارای پایایی 83/0 و خرده مقیاس های حمایت عاطفی دوستان ، حمایت اطلاعاتی دوستان و حمایت ابزاری دوستان به ترتیب دارای پایایی 81/0 ، 79/0 و 75/0 می باشند. چون همه ضرایب پایایی از 6/0 بالاتر می باشند، پرسشنامه حاضر از لحاظ پایایی وضعیت مطلوبی دارد.
روایی (اعتبار) محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصین مدیریت ورزشی، اساتید راهنما و مشاور بررسی شده و در موارد لازم نسبت به اصلاح برخی از سؤالات اقدام و در نهایت، مورد تأیید قرار گرفت. 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

خرید فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دریافت مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

خرید مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از download

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

خرید کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از www

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

خرید فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از word

دریافت تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دریافت مقاله پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

خرید کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت از free


مطالب تصادفی